Datum: 25 april 2017 van 19:00 tot 21:00 uur
Locatie: Tolhuistuin, IJzaal, IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam

 

Tweede bijeenkomst in een nieuwe lezingenreeks KunstKennis binnen het programma De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving.

Nooit eerder in de geschiedenis was visuele expertise zo belangrijk in wetenschap en samenleving als vandaag. Maar die dominantie van het oog is ook eenzijdig, en stelt de rol van andere zintuigen in de productie van kennis en wetenschap in de schaduw. Vanavond praten kunstenaars uit heel verschillende disciplines over de rol van alle zintuigen in de creatie van hun werk. Wat kunnen wetenschappers daaruit leren? En moeten we ook in het wetenschappelijk onderwijs leren door maken en zintuiglijk waarnemen aanmoedigen?

Vera van Horik

Bevestigde sprekers

  • Monika Auchs werk gaat over de ‘Intelligentie van de hand’. Sinds haar overstap van de geneeskunde naar de beeldende kunst onderzoekt ze in artistiek werk en in de vorm van projecten de ‘Intelligentie van de hand’. Het project Stitch your brain richt zich op de verhoudingen hand – brein – creativiteit. In het recent gestarte Weeflab staat de wever als protagonist van onze tijd centraal. Een andere belangrijke bron zijn interviews met kunstenaars en ontwerpers over hun handmatige maakprocessen in het digitale tijdperk.
  • Caro Verbeek is naast conservator ook geurhistoricus, onder andere voor de Koninklijke Academie voor de Kunsten in Den Haag, waar ze de collegereeks The Other Senses doceert. Met de voor het Rijksmuseum ontwikkelde methode ‘zintuiglijk kijken naar werken op papier’ combineert ze beide expertises. Sinds april 2015 is zij bovendien embedded researcher olfactory heritage bij de VU en het Rijksmuseum.
  • Micha Hamel is een veelzijdig kunstenaar. Hij componeerde voor amateurs en professionals, voor koren, ensembles en orkesten alsook voor vele theaterproducties. Hij is werkzaam als musicus, programmeur, schrijver en onderzoeker en publiceerde vier dichtbundels. Naast het werken aan een nieuwe dichtbundel heeft literatuur voor de digitale ruimte momenteel zijn speciale aandacht. Momenteel componeert hij voornamelijk muziektheater, meestal in interdisciplinaire context.
  • Katrien Vanagt is filmmaker & wetenschapshistorica. Zij promoveerde op het proefschrift De emancipatie van het oog. V.F. Plempius’ Ophthalmographia en de medische denkbeelden over het zien. Haar vervolgonderzoek, uitgevoerd bij het Huygens ING (KNAW), spitst zich toe op de zoektocht van vroegmoderne artsen naar de vraag hoe we zien, en hoe dit tot een transformatie van de geneeskunde heeft geleid – een transformatie waarin experiment en instrument een cruciale rol spelen.

Moderator

Robert Zwijnenberg, hoogleraar kunstgeschiedenis aan Universiteit Leiden, verricht onderzoek naar de relatie tussen de ontwikkeling van de natuurwetenschappen en technologie. De focus daarbij ligt op de impact van kunst op wetenschap en technologie in hedendaagse cultuur.

Lezingenreeks De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving

De bijeenkomst maakt deel uit van de lezingenreeks binnen het programma De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving.

Het programma wil economen en sociale wetenschappers, cultuur- en wetenschapshistorici, kunstenaars en architecten, politici en beleidsmakers met elkaar en het brede publiek in discussie brengen. In drie opeenvolgende jaren wordt een programma ontwikkeld rond een specifiek thema dat centraal is in het debat omtrent kennissamenlevingen. In 2017 staat het thema KunstKennis centraal.

Onderdeel van het programma is om wetenschappers en kunstenaars met elkaar in discussie te brengen. Na de lezingen zal er een gesprek plaatsvinden tussen de sprekers.

Organisatie

KNAW, Akademie van Kunsten, Sven Dupré (Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam) en Wijnand Mijnhardt (Universiteit Utrecht)