Datum: 18 april 2017 van 19:00 tot 21:00 uur
Locatie: Tolhuistuin, IJzaal, IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam
Contact:
Website: http://knaw.nl/nl/actueel/agenda/maakbaarheid2017-1

Eerste bijeenkomst in een nieuwe lezingenreeks KunstKennis binnen het programma De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving.

Door de eeuwen heen zijn kunstenaars en wetenschappers op zoek naar nieuwe materialen. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij sleutelwoorden. Welke rol spelen kunstenaars in de zoektocht naar nieuwe materialen, en hoe dragen ze bij aan een duurzame samenleving?


Copyright Vera van Horik

Bevestigde sprekers

  • Sybrand van der Zwaag, hoogleraar Novel Aerospace Materials (NovAM) aan de TU Delft, richt zijn onderzoek op het ontwikkelen van nieuwe concepten voor metalen, polymeren, functionele materialen en self-healingmaterialen. Van der Zwaag is tevens directeur van het Delft Centre for Materials en voorzitter van het nationale IOP-programma voor self-healingmaterialen.
  • Eric Klarenbeek studeerde in 2003 af aan de Design Academy Eindhoven en is oprichter van het ArTechLab aan de ArtEZart-kunstacademie. Zijn projecten worden uitgebreid gerecenseerd en tentoongesteld. Zo is zijn Windlight-project gepresenteerd op de World Expo 2010 in Shanghai.
  • Marjolijn Bol richt haar onderzoek op de relatie tussen kunstgeschiedenis en de geschiedenis van materialen, technieken en wetenschap. Zij promoveerde in 2012 in de kunstgeschiedenis aan Universiteit Utrecht met een proefschrift getiteld Oil and the Translucent: Varnishing and glazing in practice, recipes and historiography, 1100-1600.

Moderator

Sven Dupré is hoogleraar geschiedenis van kunst, wetenschap en techniek aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Deze nieuwe leerstoel richt zich op kunstproductie en -consumptie en de inbedding daarvan in de kennisgeschiedenis. Hij leidt ARTECHNE (European Research Council), een interdisciplinair project over techniek in de kunst. Daarvoor was hij directeur van de onderzoeksgroep ‘Kunst en Kennis in het premoderne Europa’ aan het Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlijn. Samen met Wijnand Mijnhardt leidt hij het project Creating a Knowledge Society in a Globalizing World, 1450-1800, een grootschalig onderzoekproject naar de historische wortels van de kennissamenleving.

Lezingenreeks De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving

De bijeenkomst maakt deel uit van de lezingenreeks binnen het programma De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving.

Het programma wil economen en sociale wetenschappers, cultuur- en wetenschapshistorici, kunstenaars en architecten, politici en beleidsmakers met elkaar en het brede publiek in discussie brengen. In drie opeenvolgende jaren wordt een programma ontwikkeld rond een specifiek thema dat centraal is in het debat omtrent kennissamenlevingen. In 2017 staat het thema KunstKennis centraal.

Onderdeel van het programma is om wetenschappers en kunstenaars met elkaar in discussie te brengen. Na de lezingen zal er een gesprek plaatsvinden tussen de sprekers.

Organisatie

KNAW, Akademie van Kunsten, Sven Dupré (Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam) en Wijnand Mijnhardt (Universiteit Utrecht)