Datum: 23 mei 2017 van 19:00 tot 21:00 uur
Locatie: KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Contact: Website: http://knaw.nl/nl/actueel/agenda/maakbaarheid2017-4

Vierde bijeenkomst in een nieuwe lezingenreeks KunstKennis binnen het programma De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving.

Er is de laatste jaren een duidelijke tendens waar te nemen waarbij kunst en wetenschap elkaar steeds dichter naderen. Zo is de praktijk van de kunstenaar veranderd naar een meer ‘hybride’ werkvorm. Verschillende regio’s in Nederland zien kunst en wetenschap als gezamenlijke fenomenen die de leefomgeving van de burgers positief kunnen beïnvloeden en ook op institutioneel niveau, zoals binnen de KNAW, worden verbanden gelegd tussen kunst en wetenschap. Het gaat daarbij niet alleen om beeldende kunst, maar juist ook de muziek speelt een grote rol. Deze avond onderzoeken we aan de hand van de praktijk van de musicus hoe kunst en wetenschap dezelfde antwoorden op verschillende wijzen proberen te vinden.


Copyright Vera Horik

Lezingenreeks De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving

De bijeenkomst maakt deel uit van de lezingenreeks binnen het programma De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving.

Het programma wil economen en sociale wetenschappers, cultuur- en wetenschapshistorici, kunstenaars en architecten, politici en beleidsmakers met elkaar en het brede publiek in discussie brengen. In drie opeenvolgende jaren wordt een programma ontwikkeld rond een specifiek thema dat centraal is in het debat omtrent kennissamenlevingen. In 2017 staat het thema KunstKennis centraal.

Onderdeel van het programma is om wetenschappers en kunstenaars met elkaar in discussie te brengen. Na de lezingen zal er een gesprek plaatsvinden tussen de sprekers.

Organisatie

KNAW, Akademie van Kunsten, Sven Dupré (Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam) en Wijnand Mijnhardt (Universiteit Utrecht)