Datum: 16 mei 2017 van 19:00 tot 21:00 uur
Locatie: Tolhuistuin, IJzaal, IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam (ovb)
Contact: Website: http://knaw.nl/nl/actueel/agenda/maakbaarheid2017-3

Derde bijeenkomst in een nieuwe lezingenreeks KunstKennis binnen het programma De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving. De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.

Al in de zestiende eeuw waren kunstkamers en curiositeitenkabinetten, de voorlopers van het museum, belangrijke plekken voor het vergaren van kennis. Door de verenging van het wetenschappelijk kennisbegrip en de inkapseling van wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten zijn deze kunstkamers en musea gemarginaliseerd in de wetenschappen. In de afgelopen jaren zien we musea in binnen- en buitenland zichzelf opnieuw profileren als kenniscentra. Welke rol kunnen musea spelen in de productie van wetenschappelijke kennis? Welke verschillende visies daarop zijn er, en wat zijn de ideeën omtrent de realisatie van die visies? Hoe draagt dit bij aan een inclusieve kennissamenleving?

20160511 stad als kennisknooppunt 1300712 vera van horik 460 body
Copyright: Vera van Horik

Bevestigde sprekers

  • Wayne Modest is directeur van het Research Centre for Material Culture in Leiden en bijzonder hoogleraar aan de VU. Hij bekleedt de leerstoel die is ingesteld door het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) en die zich richt op materiële cultuur en erfgoedstudies. De leerstoel maakt onderdeel uit van een doelgerichte samenwerking van de VU met musea.
  • Taco Dibbits is sinds 2016 hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Daarvoor was hij daar, vanaf 2008, directeur Collecties. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de VU en de University of Cambridge en begon in 2002 bij het Rijksmuseum als conservator zeventiende-eeuwse schilderkunst. In 2006 werd hij benoemd tot Hoofd Beeldende Kunst en twee jaar later tot Directeur Collecties. Voordat hij bij het Rijksmuseum werkte, was hij directeur van de afdeling Oude Meesters bij Christie’s in Londen.
  • Michael John Gorman is oprichtingsdirecteur van BIOTOPIA, een nieuw life-sciencemuseum in het Nymphenburg paleis in Beieren, Duitsland. Daarnaast is hij hoogleraar Life Sciences in Society aan de Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Daarvoor was hij CEO van de Science Gallery International.

Moderator

Wijnand Mijnhardt is hoogleraar in de geschiedenis na de middeleeuwen, in het bijzonder die van de cultuur-, mentaliteits- en ideeëngeschiedenis. Hij is gespecialiseerd in de cultuurgeschiedenis van 1650 tot 1850. De laatste jaren gaat zijn aandacht vooral uit naar de intellectuele geschiedenis van Verlichting en Romantiek, de wetenschapsgeschiedenis en de geschiedenis van de culturele en wetenschappelijke infrastructuur.

Voertaal: Engels

Lezingenreeks De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving

De bijeenkomst maakt deel uit van de lezingenreeks binnen het programma De Maakbaarheid van onze Kennissamenleving.

Het programma wil economen en sociale wetenschappers, cultuur- en wetenschapshistorici, kunstenaars en architecten, politici en beleidsmakers met elkaar en het brede publiek in discussie brengen. In drie opeenvolgende jaren wordt een programma ontwikkeld rond een specifiek thema dat centraal is in het debat omtrent kennissamenlevingen. In 2017 staat het thema KunstKennis centraal.

Onderdeel van het programma is om wetenschappers en kunstenaars met elkaar in discussie te brengen. Na de lezingen zal er een gesprek plaatsvinden tussen de sprekers.

Organisatie

KNAW, Akademie van Kunsten, Sven Dupré (Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam) en Wijnand Mijnhardt (Universiteit Utrecht)