0e0f6963-07fe-4447-883c-ea9189fd8ff9

Bouwen voor kennis

Datum               15 juni 2016, 19:00-21:00

Locatie              KNAW, het Trippenhuis

Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

// The entire programme is in Dutch //

De stad is voor kunstenaars en filmmakers altijd al een bron van inspiratie en verbeelding geweest. Hoe wordt de stad verbeeld en gebruikt in de kunsten? Produceren steden (creatieve) kennis of trekken steden creatievelingen en kennisproducenten van buitenaf aan? Of worden (omgekeerd) kunst en wetenschap vooral gebruikt om de stad te promoten? Een uitwisseling tussen wetenschappers en kunstenaars.

Sprekers

Bert De Munck is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen. Aan de hand van fragmenten laat hij zien hoe de stad verbeeld is in films.

Adelheid Roosen is theatermaakster, actrice, dramadocente en schrijfster. Met haar Wijksafari creëerde zij een vorm van locatietheater waarbij de plaatselijke bewoners zelf meespelen en onderdeel zijn van het stuk.

Vivien Waszink is taalkundige en werkt als lexicograaf aan het Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Vanuit haar kennis van hiphop vertelt zij over hoe artiesten uit de urban muziek de stad representeren en weergeven in hun lyrics en video’s.

Arlon Luijten maakte met de grootschalige theaterproductie Parsifal – playingfields een Gesamtkunstwerk dat wortelt in de directe problematiek van de stad.

Moderator

Hans Venhuizen onderzoekt de rol van cultuur in de ruimtelijke ordening, ook wel aangeduid met het begrip culturele planologie. Hij richt zich op vestigings- en planningsprocessen in de ruimtelijke ordening en neemt daarbij cultuur als vertrekpunt.

Na de lezingen volgt er een gesprek tussen de sprekers. Het publiek krijgt de gelegenheid in het gesprek te interveniëren.

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een lezingenreeks over de stad als kennisknooppunt. De volgende bijeenkomst is:

  • 29 juni: Actua-debat: Hoe ziet de stad (Amsterdam) eruit in de kennissamenleving van morgen?

Aanmelding

U bent van harte welkom. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via het formulier op de website.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Siebe Bluijs: siebe.bluijs@knaw.nl, 020 551 0867.

Advertisements